O nás

  • Komplexní ambulantní péče v gynekologii a porodnictví
  • Ultrazvuková diagnostika a léčba neplodnosti, spolupráce s IVF centry
  • Péče o riziková těhotenství
  • Operační léčba (viz ordinační hodiny) na pracovišti gynekologicko-porodnického oddělení NemociceTřebíč

V oboru od roku 2002.

2005 – získání specializace I. stupně v oboru gynekologie a porodnictví.
2007 - získání specializované způsobilosti v oboru gynekologie a porodnictví ( tzv.evropská atestace)

Držitel certifikátu pro superkonziliární ultrazvukové vyšetření v průběhu prenatální péče (jedna z 5 držitelů certifikátu v Kraji Vysočina).

Člen Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP
Člen ISUOG – mezinárodní organizace pro ultrazvuk v porodnictví.
Držitel licence Fetal Medicine Foundation pro provádění specializovaných ultrazvuků v graviditě.

Spolupráce
Centrum prenatální diagnostiky Brno
IVF pracoviště - centra asistované reprodukce - Brno, Jihlava (www.repromeda.cz)
Bioptická laboratoř Plzeň
Laboratoř UniLAB s.r.o. Třebíč

Veronika Babáková DiS. 
2006 – 2010 Střední škola zdravotnická Třebíč
2010 – 2013 Vyšší odborná škola zdravotnická Praha
2013 – 2015 Instrumentářka v zubní ordinaci Dental Office Praha
2016 – 2022 – mateřská dovolená
2022 Kurz tejpování
2023 kurz tejpování těhotných